تبلیغات
آنشرلی

آنشرلی
با موهایی بِ رنگِ شب

فاخته جون این بازی رو تو وبلاگش گذاشته بود، گفتم منم بازی کنم دیگه خو!

دوستان؛ شما هم دعوتین!!!

اگر ماهی از سال بودم : شهریور!!

اگر یک روز هفته بودم : چهارشنبه روو دوس میدارم بسیار!

اگر یک عدد بودم : 6 ی حس خوبی داره واسم

اگر جهت بودم : شمال شرقی

اگر همراه بودم : همراه اول!!!!

اگر نوشیدنی بودم : آب انبه. آخه نه که من خیلی شیرینم!!!!

اگر گناه بودم : تکبر

اگر درخت بودم : بید مجنون

اگر گل بودم : آخییییی. این گل شمعدونیا هست میذارن تو ایوون...

اگر آب و هوا بودم : بارونی خوبه!

اگر رنگ بودم : آبی فیروزه ای

اگر پرنده بودم : قناری

اگر صدا بودم : صدای خنده

اگر فعل بودم : بودن! یعنی بودم، هستم، میخوام باشم!!!

اگر زمان بودم : همیشه

اگر یک خیابان بودم : شهید عراقی>> آخه همه فصلاش خعلی خوشگله!!!

اگر یک فیلم بودم : she is a man!

اگر یک پزشک بودم : روانپزشک

اگر یک پنجره بودم : پنجره خونه مادربزرگم

اگر تاریخ بودم : اون قدیم قدیمااااا

اگر ساز